21 68 88 88

  •  21 68 88 88

Ålesund

Kursene passer blant annet for foreldre og barnevakter, samt lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler.

Kurs hvor du lærer livreddende førstehjelp på voksne, inkludert opplæring i bruk av hjertestarter. Disse kursene passer blant annet for lærere og andre ansatte ved høyskoler og universiteter, samt ansatte ved kontor, servicenæringer og bygg- og anleggsbransjen.

Kursene passer blant annet for småbarnsforeldre og barnevakter, samt lærere og andre ansatte ved barnehager med spedbarnsavdeling.

Kursene passer blant annet for elektrikere og andre som arbeider med elektriske anlegg, og tilfredsstiller kravene i 'Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg' (FSE).

Kursene passer blant annet for lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler, aktivitetsskoler, høyskoler og universiteter, samt ansatte ved kontor, servicenæringer og bygg- og anleggsbransjen.

På grunn av koronasituasjonen er bassengene vi vanligvis benytter stengt. Det er allikevel mulig å melde seg på kursene, og alle påmeldte vil få en kode til den nettbaserte delen. Så snart bassengene er tilgjengelige, vil vi kontakte deg for å avtale når den praktiske delen kan gjennomføres. Betaling for kurset skjer i forbindelse med påmelding for det kurset du melder deg på.

Kurs hvor du lærer livredning i vann, samt hjerte-lungeredning på barn og voksne. Disse kursene passer blant annet for lærere ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler, samt ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter.

Kompetanse innen brannvern ved utførelse av varme arbeider kan altså sees på som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon utøveren trenger for å mestre utførelsen av det varme arbeidet på en brannsikker måte.