21 68 88 88

  •  21 68 88 88

Brannkurs - Grunnopplæring

Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet ved bedriften, samt ivareta sine beredskapsoppgaver ved brann, ulykker og akutt sykdom.

Det er ingen kurs i den valgte kategorien