21 68 88 88

  •  21 68 88 88

HLR kurs

Førstehjelpskurs som gir deg minimum av anbefalte førstehjelpskunnskaper, med fokus på hjerte-lungeredning.

Det er ingen kurs i den valgte kategorien