21 68 88 88

  •  21 68 88 88

Førstehjelp på voksne, med strømskader

Kursene passer blant annet for elektrikere og andre som arbeider med elektriske anlegg, og tilfredsstiller kravene i "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg" (FSE).

Det er ingen kurs i den valgte kategorien