21 68 88 88

  •  21 68 88 88

FSE Lavspenning med Førstehjelp på Voksne

Halvdagskurs som kombinerer FSE-L med grunnleggende førstehjelp på voksne. Kurset tilfredsstiller kravene i 'Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg' (FSE), og passer blant annet for elektrikere, installatører, telemontører og andre som arbeider med elektrisk lavspenning.

Det er ingen kurs i den valgte kategorien