21 68 88 88

  •  21 68 88 88

Kurs - Brannvernansvarlig

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet som brannvernleder og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. Dette for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Det er ingen kurs i den valgte kategorien