21 68 88 88

  •  21 68 88 88

Kurs - Varme arbeider

Kompetanse innen brannvern ved utførelse av varme arbeider kan altså sees på som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon utøveren trenger for å mestre utførelsen av det varme arbeidet på en brannsikker måte.

Det er ingen kurs i den valgte kategorien