21 68 88 88

 •  21 68 88 88

Livredning i vann - inkl. Nettstudie

Påmelding til fullt livredning i  vann kurs - er inkludert nettstudiet. Link til nettstudiet mottas ved kursplassbekreftelsen og må fullføres innen oppsatt kursdato.

Livredningskurs hvor du lærer livredning i vann, samt hjerte-lungeredning med fokus på barn og voksne.

Vil du se en liten del av vårt ekurs? Klikk her

Fullt kurs - Nettstudier: Ca. 1 time nettstudier, pluss 2 timer praksis i vann (i basseng eller ute/sjø).

Fullt kurs med klasserom:  2 timer i klasserom, pluss 2 timer praksis i vann (i basseng eller ute/sjø).

Oppfriskningskurs: 1-2 timer praksis i vann (i basseng eller ute/sjø).

Når barnehager, skoler og aktivitetsskoler er ansvarlig for svømming eller bading, eller har med seg barn/ungdom i nærheten av vann, skal det være voksne med godkjent livredningskurs tilstede. Gruppene med barn skal aldri være større enn maks 15 pr. tilsynsperson, som må være flink til å svømme og dykke, og må kunne livredning.
Kilde: Forskrift til opplæringslova § 12-1

Hvilket kurs skal du ta?

  • Fullt kurs: Du må ta fullt kurs hvis du skal ta livredningskurset for første gang, eller hvis kompetansebeviset har gått ut på dato.
  • Oppfriskningskurs: Du kan ta oppfriskningskurs hvis du har et kompetansebevis som ikke er eldre enn 1 år gammelt (12 mnd. fra forrige beståtte livredningsprøve) og du kun har hatt ett oppfrisknngskurs fra før.

Kurset passer blant annet for:

 • Lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler
 • Ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter
 • Bedrifter som er pålagt livredningskurs

Trenger du dublikat av kompetansebevis utstedt av Førstehjelperen? Pris kr 100,-

kontakt oss på epost.

KURSINNHOLD FULLT KURS

Selvstudie/nett delen:

Når vi har mottatt din påmelding vil du få en påloggingskode til vårt digitale livredningskurs. Logg inn med din personlige kode, se alle modulene og besvar kontrollspørsmålene. Når alle spørsmål er besvart må du skrive ut bekreftelsen på fullført teoridel og denne må du ha med til praksisdelen for å få delta her. Ta gjerne bilde på din mobil av ferdig bekreftelsen, da dette holder som bevis for din instruktør. 

SELVSTUDIE/NETTSTUDIET/TEORI.

 • Alarmplan
 • Varslingsrutiner
 • Sikkerhet på ulykkessted
 • Forebygging av ulykker
 • Menneskets respirasjonssystem
 • Stille drukning og sendrukning
 • Farer og teknikker ved redning av panisk person
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
 • Bruk av forlenget arm

PRAKSIS I VANN:

 • Selvberging/flyting
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
 • Slepeteknikker i overflaten
 • Dykketeknikker
 • Ilandføringsteknikker
 • Frigjøringsgrep fra panisk svømmer
 • Livrednings ihopp
 • Gjennomføring av livredningsprøven

Kursinnhold oppfriskningskurs (NB! kan kun tas hvis man har gyldig kompetansebevis - max 12mnd gammelt)

 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
 • Dykketeknikker
 • Ilandføringsteknikker
 • Gjennomføring av livredningsprøven

Kursinnhold livredningsprøve

 • Ihopp fra bassengkant/brygge
 • Svømming
 • Dykking og ta med synkedukke til overflaten
 • Sleping/ilandføring av en person i overflaten
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på en treningsdukke

Viktig informasjon 

 • Livredningskurs og livredningsprøve kan gjennomføres i basseng eller sjø.
 • I basseng kreves badetøy, mens det i sjø kreves skjorte og bukse eller fullt undertøy.
 • Alle deltakerne må kunne svømme 200 meter.
 • De som eventuelt vegrer seg for å dykke ned til den dypeste delen av bassenget kan gjennomføre dykkingen på grunnere vann, og bli sertifisert etter dette nivået.

Pedagogiske kursopplegg

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.

På kursene stiller vi med mange førstehjelpsdukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.

Event Properties

Kursdato 15.11.22 13:45
Kapasitet 20
Registert 20
Cut off date 15.11.22 08:30
Kurspris Kr. 990
Kurssted Norges idrettshøgskole

Beklager, kurset er fullbooket