21 68 88 88

  •  21 68 88 88

Personløfterkurs / Liftkurs

Bakgrunnen for kurset er at personer som jobber i høyder i eller utenfor personløfter / lift, skal unngå personskade og ulykke på arbeidsplassen. Arbeidstakeren skal gjennom kurset få økt kunnskap om sikkerhetstiltak ved bruk av personløfter / lift og ved arbeid i høyden.

Det er ingen kurs i den valgte kategorien