21 68 88 88

  •  21 68 88 88

Tromsø

Kursene passer blant annet for småbarnsforeldre og barnevakter, samt lærere og andre ansatte ved barnehager med spedbarnsavdeling.

Kursene passer blant annet for foreldre og barnevakter, samt lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler.

Kursene passer blant annet for lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler, aktivitetsskoler, høyskoler og universiteter, samt ansatte ved kontor, servicenæringer og bygg- og anleggsbransjen.

Kursene passer blant annet for elektrikere og andre som arbeider med elektriske anlegg, og tilfredsstiller kravene i 'Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg' (FSE).

Kurs hvor du lærer livreddende førstehjelp på voksne, inkludert opplæring i bruk av hjertestarter. Disse kursene passer blant annet for lærere og andre ansatte ved høyskoler og universiteter, samt ansatte ved kontor, servicenæringer og bygg- og anleggsbransjen.