21 68 88 88

 •  21 68 88 88

Førstehjelp Voksen inkl, Strømskader & AED - Nettkurs + praksis

Førstehjelp Voksen med Hjertestarter

Bare nettkurs: Ca. 1 time. Nettkurset kan du kjøpe i vår nettbutikk. Klikk her for å kjøpe nettkurset.

Praktisk kurs kombinert med nettstudier: Ca. 1 time nettstudier, pluss ca. 1 time med praktiske øvelser.

Vanlig kurs: Hele kurset gjennomføres i klasserom (ingen nettstudier). Dette kurset varer i 3-4 timer.

Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne.

Les om våre betingelser her!

Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset inkluderer opplæring i bruk av hjertestarter.

 

 Les om våre betingelser her!

Kursets innhold:

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader
 • Bruk av hjertestarter (AED)

Vi kan tilpasse kursets innhold etter krav og ønsker fra bedrifter.

 

Kurset passer blant annet for:

 • Lærere og andre ansatte ved høyskoler og universiteter
 • Kontoransatte
 • Ansatte i servicenæringer
 • Ansatte i bygg- og anleggsbransjen
 • Alle som trenger hjertestarterkurs
 • Bedrifter uten ansvar for barn

Pedagogiske kursopplegg

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.

På kursene stiller vi med mange førstehjelpsdukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.

Les mer: Førstehjelp Voksen med Hjertestarter

Event Properties

Kursdato 13.10.22 17:00
Kapasitet 6
Registert 2
Cut off date 12.10.22 12:00
Kurspris Kr. 990
Kurssted Førstehjelperen Trondheim

Kurset er stengt for påmelding