21 68 88 88

 •  21 68 88 88

Førstehjelp Barn og Spedbarn

Bare nettkurs: Ca. 1 time. Nettkurset kan du kjøpe i vår nettbutikk. Klikk her for å kjøpe nettkurset.

Praktisk kurs kombinert med nettstudier: Ca. 1 time nettstudier, pluss ca. 1 time med praktiske øvelser.

Vanlig kurs: Hele kurset gjennomføres i klasserom (ingen nettstudier). Dette kurset varer i 3-4 timer.

Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og spedbarn. Den teoretiske delen gjennomføres som nettkurs, og her dekkes flere emner som er aktuelt. Forgiftninger, allergier, feberkramper, forfrysninger og overopphetning er noe som kan ramme barn. Videre omhandler vi ormebitt, bitt av flått, vepsestikk og skader fra brennmaneter. Alle disse emnene kommer i tillegg til tradisjonell livreddende førstehjelp

Kursvarighet: 3-4 timer, inkludert pauser.

 Les om våre betingelser her!

Kursets innhold:

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning barn
 • Hjerte-lungeredning spedbarn
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader

Vi kan tilpasse kursets innhold etter krav og ønsker fra bedrifter.

 

Kurset passer blant annet for:

 • Småbarnsforeldre
 • Barnevakter
 • Lærere og andre ansatte ved barnehager med spedbarnsavdeling
 • Bedrifter med ansvar for barn og spedbarn

Pedagogiske kursopplegg

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.

På kursene stiller vi med mange førstehjelpsdukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.