21 68 88 88

  •  21 68 88 88

HLR med Hjertestarter

Førstehjelpskurs som gir deg minimum av anbefalte førstehjelpskunnskaper, med fokus på hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter.

Kursvarighet: 2,5-3 timer, inkludert pauser.

 Les om våre betingelser her!

Kursets innhold:

  • Varslingsrutiner
  • Vurdering av et skadested
  • Bruk av beskyttelse
  • Pasientundersøkelse
  • Stabilt sideleie
  • Hjerte-lungeredning voksen
  • Bruk av hjertestarter (AED)

Vi kan tilpasse kursets innhold etter krav og ønsker fra bedrifter.

 

Kurset passer blant annet for:

  • Alle som trenger hjertestarteropplæring
  • Bedrifter uten ansvar for barn

Emergency First Response

Pedagogiske kursopplegg

Vi benytter pedagogiske kursopplegg utviklet i samarbeid med Emergency First Response (EFR) og Professional Association of Diving Instructors (PADI). De pedagogiske kursoppleggene fra EFR og PADI er i bruk over hele verden, og følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere.

På kursene stiller vi med mange førstehjelpsdukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.