21 68 88 88

 •  21 68 88 88

FSE Høyspenning med Førstehjelp

6-timerskurs som kombinerer FSE-H med grunnleggende førstehjelp på voksne. Kurset tilfredsstiller kravene i 'Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg' (FSE).

Kursvarighet: 6 timer (3 timer FSE-H, 0,5 timer lunsj og 2,5 timer førstehjelp).

FSE stiller krav til opplæring for personell som arbeider med lavspenning. Opplæring i FSE og førstehjelp må gjennomføres årlig.
Kilde: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

 Les om våre betingelser her!

Interne og åpne kurs

 • Vi tilbyr kurs i både FSE-H og FSE-L
 • For bedrifter tilbyr vi interne kurs, og vi tilpasser kursinnholdet etter krav og ønsker fra bedriften
 • Vi har åpne kurs ved enkelte avdelinger - Se kursplan

Kurset passer blant annet for:

 • Elektrikere
 • Installatører
 • Telemontører
 • Andre som arbeider med elektrisk høyspenning

 

Kursinnhold FSE-H:

 • Aktuelle forskrifter og normer i FSE-H
 • Risikovurdering og sikkerhetsfilosofi
 • Sikker jobb-analyse
 • Skader ved strømgjennomgang og lysbue
 • Ulykkesstatistikk
 • Beskyttelsesutstyr
 • Erfaringsutveksling

Kursinnhold Førstehjelp Voksen:

 • Varslingsrutiner
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader
 • Strømskader