21 68 88 88

 •  21 68 88 88

HLR med Strømskader

Kurs med nettstudier:  Ca. 1 time nettstudier, pluss ca. 1 time med praktiske øvelser.

Vanlig kurs:  Hele kurset gjennomføres i klasserom (ingen nettstudier). Dette kurset varer i 2-3 timer.

HLR kurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller minimumskravene, for praktisk HLR, i 'Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg' (FSE).

Kursvarighet: 2-2,5 timer, inkludert pause.

 Les om våre betingelser her!

Kursets innhold:

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Strømskader

Kurset passer blant annet for:

 • Elektrikere
 • Installatører
 • Telemontører
 • Alle som jobber med elektriske anlegg

Pedagogiske kursopplegg

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.

På kursene stiller vi med mange førstehjelpsdukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.