21 68 88 88

 •  21 68 88 88

Kurs - Brannvernansvarlig

Kursvarighet: 7 timer. Krever ingen forkunnskaper.

 • Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet som brannvernansvarlig og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. Dette for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

 Les om våre betingelser her!

Interne og åpne kurs

 • Vi tilbyr også kurs i Brannkurs-Grunnopplæring, Slukkeøvelse, og Varme arbeider - Se kursplan for Brannvernansvarlig her!
 • For bedrifter tilbyr vi interne kurs, og vi tilpasser kursinnholdet etter krav og ønsker fra bedriften
 • Vi har åpne kurs ved enkelte avdelinger - Se kursplan

Kurset passer blant annet for:

Kurset er rettet mot personell i skoler, barnehager, bedrifter og borrettslag som ivaretar egenbeskyttelsen ved virksomheten. For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernansvarlig som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant for eier. Brannvernansvarlig skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt og brannvesenets innsatsmuligheter.

Myndighetskrav:

Tidligere «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)» er erstattet med «Forskrift om brannforebygging (FOB)» av 01.01.2016, som har tydeligere krav til eier og bruker av byggverk. Det gjelder krav til sikker bruk av bygg, samt at drift og vedlikehold av disse.Kurset bygger på HMS-lovgivning og brannforskriftenes retningslinjer for opplæring av brannvernansvarlig . Kurset tar utgangspunkt i forskrift om brannforebygging og tilsyn (forebyggendeforskriften). Vårt 1-dags kurs er lagt opp slik at det vil tilfredsstille krav til kunnskap brannvernledere skal ha ihht brannforebygging for brannvern.

Kursinnhold:

 • Branntekniske lover og forskrifter, og på krav som stilles til eier, bruker og brannansvarlig med hensyn til brannforebyggende tiltak.
 • Oppbyggingen av dokumentasjonsperm.
 • Hvorfor er dokumentasjonen av brannsikkerheten så viktig.
 • Hvordan organisere brannsikkerheten.
 • Hvordan gjennomføre øvelser.
 • Praktisk undervisning og øvelser med håndslokkerutstyr.