21 68 88 88

  •  21 68 88 88

Slukkeøvelser

Dette er den praktiske delen til kursene varme arbeider, brannvern eller brannvernansvarlig (tidligere brannvernleder)
Her kan du melde på en eller flere på et av våre åpne kurs i Oslo. Alternativt kan vi komme ut til din arbeidsplass for å holde slukkeøvelsen.
 
Våre instruktører har stor kompetanse på brann og samtlige av disse er utdannet brannmenn og har jobbet som det i mange år. 
Alt utstyr og dokumentasjon til kurset holder vi.

Kursvarighet: 2 timer. Krever ingen forkunnskaper.

  • Alle deltakere på kurset skal ha prøvd å slukke en brann ved hjelp av forskjellige typer slukkemidler, og videre skal de ha sett demonstrert forskjellige faremomenter innen brannvern og slukketeknikk.

 Les om våre betingelser her!

Interne og åpne kurs

  • Vi tilbyr også kurs i Brannkurs-Grunnopplæring, Brannvernansvarlig og varme arbeider, - Se kursplan for kurs i Slukkeøvelse her!
  • For bedrifter tilbyr vi interne kurs, og vi tilpasser kursinnholdet etter krav og ønsker fra bedriften
  • Vi har åpne kurs ved enkelte avdelinger - Se kursplan

Kurset passer blant annet for:

Kurset er rettet mot personell i skoler, barnehager, bedrifter eller borrettslag som ivaretar egenbeskyttelsen ved virksomheten. I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Myndighetskrav:

I henhold til gjeldende brannforebygging og HMS lovgivning skal alle ansatte jevnlig delta på brannøvelse. I tillegg har en del objekter krav om opplæring av sine ansatte. Dette kurset har til hensikt å ivareta den nødvendige opplæringen i henhold til myndighetenes krav og å motivere den enkelte ansatte til økt brannvernberedskap.

Målsetting:

Deltakeren skal:
  • øve på reell slokking.
  • kjenne til opptreden og rutiner ved brann.
  • kjenne de forskjellige slokkeutstyr og metoder for bruk av disse.