21 68 88 88

  •  21 68 88 88

Bjørnarfjorden

Førstehjelperen er spesialister i opplæring innen førstehjelp og livredning i vann. Vi holder alle typer førstehjelpskurs, hjertestarterkurs og livredningskurs. Våre pedagogiske kursopplegg er i bruk over hele verden, og følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere.

Region Bjørnarfjorden dekker dette og nærliggende områder.

 Les om våre betingelser her!

  • Åpne kurs på Bjørnafjorden

    Vi arrangerer åpne kurs hvor alle kan delta. Her kan blant andre foreldre, barnevakter og andre foresatte være med, og bedrifter kan melde på sine nyansatte og andre som ikke har anledning til å delta på bedriftens interne kurs.

  • Interne kurs i hele landet

    Vi holder kurs for alle typer bedrifter i hele Norge, som barnehager, skoler, aktivitetsskoler, restauranter, kontoransatte, elektrikere, håndverkere, bygg- og anleggsbransjen, treningssentre og friluftsforeninger med mer.

 

  • Førstehjelperen Bjørnarfjorden

    Våre åpne førstehjelpskurs kan avholdes i forskjellige lokaliteter, se adressene under hvert kurs i oversiktene som finnes under åpne kurs.