21 68 88 88

  •  21 68 88 88

Elverum og Hamar

Førstehjelperen er spesialister i opplæring innen førstehjelp og livredning i vann. Vi holder alle typer førstehjelpskurs, hjertestarterkurs og livredningskurs. Våre pedagogiske kursopplegg er i bruk over hele verden, og følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere.

Region Elverum og Hamar dekker disse og nærliggende områder 

 Les om våre betingelser her!

  • Åpne kurs i Elverum og Hamar

    Vi arrangerer åpne kurs hvor alle kan delta. Her kan blant andre foreldre, barnevakter og andre foresatte være med, og bedrifter kan melde på sine nyansatte og andre som ikke har anledning til å delta på bedriftens interne kurs.

  • Interne kurs i hele landet

    Vi holder kurs for alle typer bedrifter i hele Norge, som barnehager, skoler, aktivitetsskoler, restauranter, kontoransatte, elektrikere, håndverkere, bygg- og anleggsbransjen, treningssentre og friluftsforeninger med mer.

 

  • Førstehjelperen Elverum og Hamar

    Våre åpne førstehjelpskurs avholdes i forskjellige lokaliteter, se adressene under hvert kurs i oversiktene som finnes under åpne kurs oversikten.