21 68 88 88

 •  21 68 88 88

Tønsberg

Førstehjelperen er spesialister i opplæring innen førstehjelp og livredning i vann. Vi holder alle typer førstehjelpskurs, hjertestarterkurs og livredningskurs. Våre pedagogiske kursopplegg er i bruk over hele verden, og følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere.

 Les om våre betingelser her!

 • Åpne kurs i Tønsberg

  Vi arrangerer åpne kurs hvor alle kan delta. Her kan blant andre foreldre, barnevakter og andre foresatte være med, og bedrifter kan melde på sine nyansatte og andre som ikke har anledning til å delta på bedriftens interne kurs.

 • Interne kurs i hele landet

  Vi holder kurs for alle typer bedrifter i hele Norge, som barnehager, skoler, aktivitetsskoler, restauranter, kontoransatte, elektrikere, håndverkere, bygg- og anleggsbransjen, treningssentre og friluftsforeninger med mer.

 

 • Førstehjelperen Tønsberg

  Vi har foreløpig ikke fast kontorlokale i Tønsberg. Se hvert enkelt kurs for stedsangivelse.

 • Tore Aglen

  Instruktør