21 68 88 88

 •  21 68 88 88

 • livredning 01

Ta et førstehjelpskurs

Førstehjelperen er spesialister i opplæring innen førstehjelp og livredning i vann. Vi holder alle typer førstehjelpskurs, hjertestarterkurs og livredningskurs. Lær førstehjelp og livredning i vann hos oss, så bidrar du til å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve, samt å redusere sykdomsperioden.

Nettkurs eller tradisjonelt kurs

Endel av våre kurs kan gjennomføres med teoridelen som nettkurs eller som tradisjonelle klasseromskurs. Dersom teoridelen er nettbasert, vil ordet Nettkurs stå i tittelen på kurset når du ser etter aktuelle kurs i vår kursoversikt. Løsningen med nettkurs gjør at tiden du tilbringer i klasserom blir vesentlig kortere, og nettdelen kan du ta når som helst før praksisdelen.

 

 • Interne førstehjelpskurs i hele landet

  Vi holder kurs for alle typer bedrifter i hele Norge, som barnehager, skoler, aktivitetsskoler, restauranter, kontoransatte, elektrikere, håndverkere, bygg- og anleggsbransjen, treningssentre og friluftsforeninger med mer. Kursene kan gjennomføres som tradisjonelle kurs eller med nettbasert teoridel.

 • Åpne førstehjelpskurs ved våre avdelinger

  Ved våre avdelinger har vi åpne kurs hvor alle kan delta. Her kan blant andre foreldre, barnevakter og andre foresatte være med, og bedrifter kan melde på sine nyansatte og andre som ikke rakk å delta på bedriftens interne kurs.

 Les om våre betingelser her!

 • Førstehjelpskurs - Barn og Spedbarn

   Kursbeskrivelse      Finn åpent kurs

  Lær førstehjelp på barn og spedbarn. Kursene passer blant annet for småbarnsforeldre og barnevakter, samt lærere og andre ansatte ved barnehager med spedbarnsavdeling.

 • Førstehjelpskurs - Barn og Voksen

   Kursbeskrivelse      Finn åpent kurs

  Lær førstehjelp på barn og voksne. Kursene passer blant annet for foreldre og barnevakter, samt lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler.

 • Førstehjelpskurs - Voksen

   Kursbeskrivelse      Finn åpent kurs

  Lær førstehjelp på voksne. Kursene passer blant annet for lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler, aktivitetsskoler, høyskoler og universiteter, samt ansatte ved kontor, servicenæringer og bygg- og anleggsbransjen.

 • Førstehjelpskurs - Strømskader

   Kursbeskrivelse      Finn åpent kurs

  Lær førstehjelp på voksne, inkludert strømskader. Kursene passer blant annet for elektrikere og andre som arbeider med elektriske anlegg, og tilfredsstiller kravene i 'Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg' (FSE).

 • Førstehjelpskurs - HLR og Hjertestarter

   Kursbeskrivelse      Finn åpent kurs

  Lær førstehjelp med fokus på HLR/CPR og bruk av hjertestarter. Kurset passer blant annet for alle som trenger hjertestarteropplæring, samt bedrifter uten ansvar for barn.

 • Livredning i vann

   Kursbeskrivelse      Finn åpent kurs

  Lær livredning i vann. Kursene passer blant annet for lærere ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler, samt ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter.

 

Pedagogiske kursopplegg

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.

På kursene stiller vi med mange førstehjelpsdukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.