FØRSTEHJELPSKURS

Alle kursene kan utvides med bruk av hjertestarter, og på voksenkurs er strømskader et vanlig tillegg. Disse utvidelsene er satt i parentes i oversiktene. Alle våre førstehjelpskurs har samme oppbygging og struktur. Innhold og teknikker vil selvfølgelig tilpasses ettersom målet for kurset er spedbarn, barn eller voksne.

Når man kombinerer nettkurs med praktisk del er alt det teoretiske dekket av våre populære nettkurs. Det tar i underkant av 1 time å gjennomføre nettdelen. Praksisdelen konsentreres rundt øvelsene som inngår i kurset, og gjennomføres normalt på ca 1,5 timer.

Vi kan komme til dere for å gjennomføre kurs for ansatte. Det er også mulig å melde seg på kurs der du deltar sammen med andre, eller ta kurset som et rent nettkurs.

Førstehjelp barn og spedbarn

Se delen «Introduksjon» fra vårt nettkurs

Førstehjelp barn og voksen

Se delen «Introduksjon» fra vårt nettkurs

Førstehjelp voksen

Se delen «Introduksjon» fra vårt nettkurs

Førstehjelp på barn og spedbarn

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte- lungeredning barn og spedbarn
 • (Evt. Bruk av hjertestarter)
 • Hjerneslag
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Forgiftninger
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sirkulasjonssvikt/sjokk, feberkramper og temperaturpåvirkning
 • Hode, nakke- og ryggskader
 • Brannskader
 • Andre skader (allergi, insektsstikk, flåttbitt, huggormbitt, soppforgiftning og brennmanet)
Kurset passer blant annet for:
 • Småbarnsforeldre
 • Barnevakter
 • Lærere og andre ansatte ved barnehager med spedbarnsavdeling
 • Bedrifter med ansvar for barn og spedbarn

Førstehjelp på barn og voksne

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte- lungeredning barn og voksen
 • (Evt. Bruk av hjertestarter)
 • Hjerneslag
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader
 • Forgiftninger allergi, insektsstikk, flåttbitt, huggormbitt, soppforgiftning og brennmanet
Kurset passer blant annet for:
 • Foreldre
 • Barnevakter
 • Lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler
 • Bedrifter med ansvar for barn

Førstehjelp på voksne

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte- lungeredning voksen
 • (Evt. Bruk av hjertestarter)
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Hjerneslag
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader
 • (Strømskader)
Kurset passer blant annet for:
 • Lærere og andre ansatte ved høyskoler og universiteter
 • Kontoransatte
 • Ansatte i servicenæringer
 • Ansatte i bygg- og anleggsbransjen
 • Bedrifter uten ansvar for barn

Hvis du vil melde deg på et av våre kurs som er åpent for alle,
klikk på knappen under


Ønsker du et rent nettkurs?
Besøk vår nettbutikk ved å klikke på knappen under.

PEDAGOGISKE KURSOPPLEGG

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs er oppdatert i henhold til gjeldene standarder.

Når man kombinerer nettkurs med praktisk del er alt det teoretiske dekket av våre populære nettkurs. Det tar i underkant av 1 time å gjennomføre nettdelen. Praksisdelen konsentreres rundt øvelsene som inngår i kurset, og gjennomføres normalt på ca 1,5 timer.

På kursene stiller vi med mange HLR-dukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell benytter for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.