FSE-KURS

4-timers kurs som kombinerer FSE-L med grunnleggende førstehjelp på voksne. Kurset tilfredsstiller kravene i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» (FSE).

Kursets varighet: 4 timer (ca. 2 timer FSE-L og 2 time førstehjelp). Myndighetene stiller krav til opplæring for personell som arbeider med lavspenning. Opplæring i FSE og førstehjelp må gjennomføres årlig.
Kilde: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

FSE med førstehjelp

FSE med førstehjelp

Kursinnhold FSE delen:
 • Aktuelle forskrifter og normer i FSE-L
 • Risikovurdering og sikkerhetsfilosofi
 • Sikker jobb-analyse
 • Skader ved strømgjennomgang og lysbue
 • Ulykkesstatistikk
 • Beskyttelsesutstyr
 • Erfaringsutveksling
Innhold førstehjelp:
 • Varslingsrutiner
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader
 • Strømskader
Kurset passer for:
 • Elektrikere
 • Installatører
 • Telemontører
 • Andre som arbeider med elektrisk lavspenning