LIVREDNING I VANN

På livredningskurset lærer du hvordan man kan unngå drukningsulykker, hvordan man kan se problemer i vannet og ikke minst hvordan man kan redde personer i nød. Du lærer ulike redningsteknikker i vann og hjerte- lungeredning. Etter gjennomgang av øvelser i vannet, avsluttes kurset med livredningsprøven. 

Når skoler er ansvarlig for svømming eller bading, eller har med seg barn/ungdom i nærheten av vann, skal det være voksne med gyldig livredningssertifikat tilstede. Grupper med barn skal aldri være større enn maks 15 pr. tilsynsperson og vedkommende må være flink til å svømme, dykke ned i vann – og må kunne livredning.

Vi kan komme til dere for å gjennomføre kurs for ansatte. Det er også mulig å melde seg på kurs der du deltar sammen med andre, eller ta kurset som et rent nettkurs.

Livredning i vann – Grunnkurs

Se delen «Introduksjon» fra vårt nettkurs

Livredning i vann – Oppfriskning

Livredning i vann - oppfriskning

Nettkurs/Teori
 • Alarmplan
 • Varslingsrutiner
 • Sikkerhet på ulykkessted
 • Forebygging av ulykker
 • Menneskets respirasjonssystem
 • Stille drukning og sendrukning
 • Farer og teknikker ved redning av panisk person
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
 • Bruk av forlenget arm
Trening i vann
 • Selvberging/flyting
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
 • Slepeteknikker i overflaten
 • Dykketeknikker
 • Ilandføringsteknikker
 • Frigjøringsgrep fra panisk svømmer
 • Livrednings ihopp
 • Gjennomføring av livredningsprøven
Innhold livredningsprøven
 • Ihopp fra bassengkant/brygge
 • Svømming
 • Dykking og ta med synkedukke til overflaten
 • Sleping/ilandføring av en person i overflaten
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på en treningsdukke
Gjennomgang av ferdigheter
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
 • Dykketeknikker
 • Ilandføringsteknikker
 • Gjennomføring av livredningsprøven
Innhold livredningsprøven
 • Ihopp fra bassengkant/brygge
 • Svømming
 • Dykking og ta med synkedukke til overflaten
 • Sleping/ilandføring av en person i overflaten
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på en treningsdukke

Hvis du vil melde deg på et av våre kurs som er åpent for alle,
klikk på knappen under


Ønsker du et rent nettkurs?
Besøk vår nettbutikk ved å klikke på knappen under.LIVREDNINGSKURS PASSER FOR:

 • Lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler
 • Ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter
 • Bedrifter som er pålagt livredningskurs

VIKTIG INFORMASJON TIL DELTAKERE

 • Alle deltakerne må kunne svømme 200 meter.
 • Livredningskurs og livredningsprøve kan gjennomføres i basseng eller sjø.
 • I basseng og sjø kreves badetøy.
 • De som eventuelt vegrer seg for å dykke ned til den dypeste delen av bassenget kan gjennomføre dykkingen på grunnere vann, og bli sertifisert etter dette nivået.

HVEM SKAL TA FULLT KURS

Du må ta fullt kurs hvis du skal ta livredningskurset for første gang, eller hvis kompetansebeviset har gått ut på dato.

HVEM KAN TA OPPFRISKNING

Du kan ta oppfriskningskurs hvis du har et kompetansebevis som ikke er eldre enn 1 år gammelt (12 mnd. fra forrige beståtte livredningsprøve) og du kun har hatt ett oppfriskningskurs fra før.