Sikker bruk av stige og stillas, Stillasbygger, Farlig verktøy

Dersom du har behov for kurs til flere ansatte, kan vi gjennomføre bedriftsinterne kurs med det antallet deltakere du har behov for. Kontakt oss direkte om dette. Vi arrangerer også jevnlig slike kurs der en kan melde på én eller flere deltakere.

For å se mer informasjon, trykk detaljert kursinnhold, Du kan også se om vi har tilgjengelige kurs i vår kurskalender.


Sikker bruk av stige og stillas

Sikker bruk av stige og stillas

Stillasbygger 5-9 meter

Kurs i bygging av stillas

Farlig verktøy

Se delen «Introduksjon» fra vårt nettkurs

Sikker bruk av stige og stillas:

 • Lover og forskrifter
 • Oppbygning
 • Bruksområder
 • Egenskaper
 • Betjening
 • Sikker bruk
 • Brukerens holdninger
 • Vedlikehold

Stillasbygger 5-9 meter:

 • Ansvar – ansvarsforhold.
 • Lover og regler – Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
 • Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden
 • Stillasteori – oppbygning / begreper
 • Generelt ved montering av stillas
 • Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas
 • Bygging og demontering av flere typer stillas
 • Bruk av stillas
 • Kontroll av stillas
 • Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring
 • Kontroll av stillasmateriell
 • Dokumentasjon

Farlig verktøy:

 • Sikker jobb analyse (SJA)
 • Vinkelsliper
 • Spikerpistol
 • Sirkel- og stikksager
 • Borr, pigg og meiselmaskiner
 • Kjedesager/motorsager
 • Boltepistol

Hvis du vil melde deg på et av våre kurs som er åpent for alle,
klikk på knappen under

Ønsker du et rent nettkurs?
Kjøp kurset i vår nettbutikk