Våre HMS kurs

Målgruppe

HMS-opplæring for ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud, ansatte innen HR og HMS, og andre aktive aktører for et bedre arbeidsmiljø. Kurset dekker alle bransjer som er lovpålagt 40 timers grunnopplæring, som for eksempel i bygg og anlegg.

Formål

Etter endt kurs skal deltagerne kunne delta aktivt og bidra i bedriftens HMS-arbeide på en positiv og konstruktiv måte for et godt og trygt arbeidsmiljø.

For å se mer informasjon, trykk på knappen under kursets innhold, og finn kurset i vår kurskalender. Du kan lese mer før du eventuelt melder deg på.

HMS for ledere

HMS kurs for ledere
Kurset tar for seg
 • Arbeidsmiljøloven (AML) – Innføring
 • Arbeidsgivers ansvar
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • De ulike roller i HMA arbeid
 • Målrettet HMS arbeid
 • Krav som stilles til arbeidsmiljø
 • Systematisk HMS arbeid
 • Tilrettelegging av arbeidet
Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres i løpet av én arbeidsdag

HMS 40 timer

HMS kurs - 40 timer
Kurset tar for seg
 • Arbeidsmiljøloven (AML) og de seks arbeidsmiljøforskriftene
 • HMS Forskriftene
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS arbeid
 • Fysisk eller kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Internkontroll
Praktisk informasjon

Kurset går over estimerte 40 timer, herav tre dager i vårt klasserom, fra kl. 09.00 – 16.00.
Deretter to dager med selvstudie tilrettelagt av oss.