Nettkurs for brannvernansvarlig

Må alle arbeidsplasser ha en brannvernansvarlig?

Brannvernleder eller Brannvernansvarlig, er den som møter brannvesenet når de er på varslede tilsyn på arbeidsplassen. Både eier og bruker av bygg er pliktige å ha kunnskap om brannsikkerhet, etter brannvern- og HMS-lovgivning.

I gjennomsnitt omkommer rundt 60 personer i brann i Norge hvert år, og store materielle verdier går tapt. Det å forebygge og begrense skader er viktig. Brannvernansvarlig må derfor ha kunnskap om hvilke regler som gjelder, og hvilke plikter både eier og bruker av byggverk har.

Rollen som brannvernansvarlig på en arbeidsplass kan fordeles på flere personer, hvor man får hvert sitt ansvarsområde.

Noen av brannvernansvarlig sine oppgaver er å sørge for at bygget brukes i henhold til godkjenninger, bruks- og strukturelle endringer godkjennes, rømningsveier og brannteknisk utstyr fungerer som de skal, samt sørge for kontroll og vedlikehold av byggets elektriske anlegg. I tillegg kan du bli ansvarlig for dokumentasjon av alt arbeid.

Ingen formelle krav til kvalifikasjoner

Det er ingen formelle krav til en brannvernansvarlig, men ditt kunnskapsnivå skal stå i forhold til objektets risiko og kompleksitet. Du må ha oversikt over branntekniske forhold, organisatoriske forhold og beredskapen i objektet.

Førstehjelperen har nettkurs for deg som er brannvernansvarlig. Kurset er tilrettelagt for å gi deg den informasjonen du trenger, samtidig som du forberedes til en praktisk slukkeøvelse, dersom du skal ha dette.

Les mer om brannvernkurs og kurs for brannvernansvarlig.

Effektivt og lærerikt kurskonsept

Førstehjelperen kombinerer nettkurs med praktisk slukkeøvelse, slik at din organisasjon sparer tid og ressurser. Dere opprettholder god kvalitet på opplæringen, uavhengig av hvor de ansatte er lokalisert. Den praktiske slukkeøvelsen kan gjennomføres når det passer dere best.  

Similar Posts