21 68 88 88

 •  21 68 88 88

Brannvernkurs

 

Med vårt konsept kombinerer vi digitalt kurs med praktisk slukkeøvelse. Vårt brannvernkurs kan gjennomføres på følgende måter:

Bare nettkurs: Ca. 1 time. Nettkurset kan du kjøpe i vår nettbutikk. Klikk her for å kjøpe nettkurset.

Nettkurs kombinert med praktisk slukkeøvelse: Ca. 1 time nettstudier, pluss ca. 1 time med praktisk øvelse. Klikk her for å sende oss en forespørsel.

Vanlig kurs: Kurset gjennomføres i klasserom og avsluttes med praktisk slukkeøvelse. Dette kurset varer ca. 3 timer. Klikk her for å sende oss en forespørsel.

Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet ved bedriften, samt ivareta sine beredskapsoppgaver ved brann.

KURSETS INNHOLD:

 • Brannvern, lover og forskrifter
 • Branninnstruks, hvorfor den er nødvendig, og hva den bør inneholde.  
 • Risikoanalyse, hvordan gjennomføre en analyse, planlegge å og iverksette tiltak for å redusere faktisk risiko.
 • Brann og brannårsaker, her får du kunnskap om hvordan brann oppstår og utvikler seg.
 • Når det brenner, hvordan forebygge brannspredning i bygg, og handle riktig om brann oppstår. 
 • Slukkemidler, hvilket slukkemiddel egner seg best til å slukke brann i forskjellige materialer.
 • Vedlikehold, regelmessig kontroll av utstyr er viktig.
 • Praktisk slukkeøvelse

I den teoretiske delen fokuseres det på betydningen av hensiktsmessig opptreden i en gitt brannsituasjon. Kurset gir innføring i betingelsene for brannstart, -utvikling og -spredning, og understreker sammenhengen mellom forebyggende tiltak og evne til rasjonell håndtering av en brannsituasjon. Deltakerne vil lære om bruk og effekt av ulike slukkemidler, og får prøve ut dette gjennom praktisk slukkeøvelse. Under kurset blir det vist ulike faremomenter ved håndtering av branntilløp.

Vårt nye brannvernkurs dekker myndighetenes formelle krav, men kunnskaper om brannvern er viktig for alle. Derfor har vi gjort det mulig å ta nettkurset uten praksis for de som ikke har krav til dette, slik som de der hjemme. 

KURSET PASSER BLANT ANNET FOR ANSATTE VED:

 • Skoler
 • Barnehager
 • Hoteller
 • Sykehjem og omsorgsboliger
 • Bedrifter generelt

MYNDIGHETSKRAV:

I henhold til forskrift om brannforebygging sier veilederen følgende:

 • Det skal iverksettes rutiner som sikrer kunnskap og kompetanse om brann i byggverket, både for ansatte og andre som oppholder seg i bygget
 • Det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte