21 68 88 88

 •  21 68 88 88

Brannkurs - Grunnopplæring

Kursvarighet: 3 timer. Krever ingen forkunnskaper.

  • Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet ved bedriften, samt ivareta sine beredskapsoppgaver ved brann, ulykker og akutt sykdom.

 Les om våre betingelser her!

Interne og åpne kurs

   • Vi tilbyr også kurs i Slukkeøvelse, Brannvernansvarlig og Varme arbeider - Se kursplan for Brannkurs - Grunnopplæring her!
   • For bedrifter tilbyr vi interne kurs, og vi tilpasser kursinnholdet etter krav og ønsker fra bedriften
   • Vi har åpne kurs ved enkelte avdelinger - Se kursplan

Kurset passer blant annet for:

Kurset er rettet mot personell i skoler, barnehager, bedrifter eller borrettslag som ivaretar egenbeskyttelsen ved virksomheten. I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Myndighetskrav:

I henhold til gjeldende brannforebygging og HMS lovgivning skal alle ansatte jevnlig delta på brannøvelse. I tillegg har en del objekter krav om opplæring av sine ansatte. Dette kurset har til hensikt å ivareta den nødvendige opplæringen i henhold til myndighetenes krav og å motivere den enkelte ansatt til økt brannvernberedskap.

Kursinnhold:

  • Brann- og slukketeori - 1 time
  • Tilpasning til lokale forhold - 1 time
  • Brann- og slukkeøvelser - 1 time
 • I den teoretiske delen fokuseres det på betydningen av hensiktsmessig opptreden i en gitt brannsituasjon. Kurset gir innføring i betingelsene for brannstart, -utvikling og -spredning, og understreker sammenhengen mellom forebyggende tiltak og evne til rasjonell håndtering av en brannsituasjon. Deltakerne vil lære om bruk og effekt av ulike slukkemidler, og får prøve ut dette gjennom praktisk slukkeøvelse. Under kurset blir det vist ulike faremomenter ved håndtering av branntilløp.