21 68 88 88

 •  21 68 88 88

Livredning i vann

Livredningskurs hvor du lærer livredning i vann, samt hjerte-lungeredning med fokus på barn og voksne.

Fullt kurs: 4 - 5 timer, inkludert pauser.
Oppfriskningskurs: 2 timer.

Når barnehager, skoler og aktivitetsskoler er ansvarlig for svømming eller bading, eller har med seg barn/ungdom i nærheten av vann, skal det være voksne med godkjent livredningskurs tilstede. Gruppene med barn skal aldri være større enn maks 15 pr. tilsynsperson, som må være flink til å svømme og dykke, og må kunne livredning.
Kilde: Forskrift til opplæringslova § 12-1

Hvilket kurs skal du ta?

  • Fullt kurs: Du må ta fullt kurs hvis du skal ta livredningskurset for første gang, eller hvis kompetansebeviset har gått ut på dato.
  • Oppfriskningskurs: Du kan ta oppfriskningskurs hvis du har et kompetansebevis som ikke er eldre enn 1 år gammelt.

Trenger du dublikat av kompetansebevis utstedt av Førstehjelperen? Pris kr 100,-

kontakt oss på epost.

  Kurset passer blant annet for:

  • Lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler
  • Ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter
  • Bedrifter som er pålagt livredningskurs

  Kursinnhold fullt kurs

  • Alarmplan
  • Varslingsrutiner
  • Sikkerhet på ulykkessted
  • Forebygging av ulykker
  • Menneskets respirasjonssystem
  • Stille drukning og sendrukning
  • Farer og teknikker ved redning av panisk person
  • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
  • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
  • Bruk av forlenget arm
  • Selvberging/flyting
  • Dykketeknikker
  • Ilandføringsteknikker
  • Gjennomføring av livredningsprøven

  Kursinnhold oppfriskningskurs

  • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
  • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
  • Dykketeknikker
  • Ilandføringsteknikker
  • Gjennomføring av livredningsprøven

  Kursinnhold livredningsprøve

  • Ihopp fra bassengkant/brygge
  • Svømming
  • Dykking og ta med synkedukke til overflaten
  • Sleping/ilandføring av en person i overflaten
  • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på en treningsdukke

  Viktig informasjon 

  • Livredningskurs og livredningsprøve kan gjennomføres i basseng eller sjø.
  • I basseng kreves badetøy, mens det i sjø kreves skjorte og bukse eller fullt undertøy.
  • Alle deltakerne må kunne svømme 200 meter.
  • De som eventuelt vegrer seg for å dykke ned til den dypeste delen av bassenget kan gjennomføre dykkingen på grunnere vann, og bli sertifisert etter dette nivået.

  Emergency First Response

  Pedagogiske kursopplegg

  Vi benytter pedagogiske kursopplegg utviklet i samarbeid med Emergency First Response (EFR) og Professional Association of Diving Instructors (PADI). De pedagogiske kursoppleggene fra EFR og PADI er i bruk over hele verden, og følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere.

  På kursene stiller vi med mange førstehjelpsdukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.