Hjerte- lungeredning og Covid 19

Kan jeg gi HLR med munn-til-munn nå som smittefaren er stor?

Dette er et godt spørsmål, og vi diskuterer dette mye med deltakere på de kursene det har vært mulig å gjennomføre etter at Covid-19 meldte sin ankomst. Det er ikke noe klart ja eller nei på dette spørsmålet. Derfor blir svaret litt både og.

I Førstehjelperen AS forholder vi oss til de anbefalingene som gis av myndighetene og av Norsk Resusiasjonsråd (NRR).

Sistnevnte har laget retningslinjer for gjennomføring av HLR, både for oss lekfolk (publikum), og for helsepersonell. I disse retningslinjene gis det råd om hvordan man bør forholde seg i ulike situasjoner.

Når det gjelder publikum og munn-til-munn, er det litt avhengig av situasjonen hva som anbefales. Det viktigste er at du ringer 1-1-3, og det er 113-sentralen som tar stilling til sannsynligheten for at pasienten er smittet, og som gir deg råd om smittevern. Her er litt av det NRR sier i sine retningslinjer:

«Om det ikke er grunnlag for å mistenke smitte, kan livreddende tiltak gis på vanlig måte da risiko for smitte generelt er lav i samfunnet. Utenfor sykehus vil de fleste livreddere være i familie eller bekjente av pasienten og trolig ha delt smitte allerede, så i slike tilfeller kan veiledning i HLR gjøres på vanlig måte.» HLR på vanlig måte er med munn-til-munn.

Dersom det vurderes å være risiko for smitte sier anbefalingene at du ikke bør gi munn-til-munn på voksne. På barn bør du gi munn-til-munn, fordi barn generelt har mye større nytte av ventilasjoner ved livløshet sammenliknet med voksne. Gevinsten ved ventilasjoner vil kunne være så stor at du vil kunne akseptere en viss smitterisiko.

Helsepersonell i ambulanser og på sykehus har vanligvis utstyr som erstatter munn-til-munn. I tillegg brukes smittevernutstyr.

Retningslinjene finner du her:

https://nrr.org/no/nytt/312-retningslinjer-for-hlr-under-covid-19-pandemien

Når det gjelder kurs i HLR har vi gjort smitteverntiltak siden slutten av februar 2020 da smitten kom til Norge. Vi sluttet å gi munn-til-munn på HLR-dukkene våre, i stedet simulerte vi dette (Vi later som vi blåser). I tillegg trener vi ikke på elementer som medfører fysisk kontakt mellom deltakere, uansett om deltakerne er i samme kohort eller ikke.

Selv om situasjonen er slik den er, er det viktig at så mange som mulig lærer førstehjelp. Derfor har vi utviklet nettbasert opplæring i førstehjelp og HLR. Dette lanserte vi i august, og frem til nå har over 1600 personer tatt nettkurset. For mange har vi kombinert nettkurs med en kort praksisdel der deltakerne bl.a. trener på HLR-dukker, mens andre velger å kun ta nettlurset.

Kontakt oss på po**@fo*************.no for opplysninger om kurs

Similar Posts