Varslingsrutiner – når og hvordan skal vi varsle ved en ulykke?

For å at du skal få hjelp så raskt som mulig er det viktig at du ringer 1-1-3. Når vi ringer 1-1-3 kommer vi til de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK-sentralene). Tiden kan være en livsviktig faktor og nasjonal målsetting for AMK-sentralen er at 90 % av henvendelsene skal besvares innen 10 sekunder, og ingen anrop skal være ubesvart etter 20 sekunder. Derfor er det viktig at vi ringer 1-1-3 og ikke et av de andre tre- eller åttesifrede nødnumrene. De som svarer på anropet er spesialtrent helsepersonell, som så raskt som mulig vil få en oversikt over ulykken og skadeomfanget. Når du forteller hva som har hendt, vil helsepersonellet bedømme hvor alvorlig situasjonen er, og hvilke helseressurser som skal sendes, f.eks. lege, ambulanse eller luftambulanse. For å kunne avgjøre dette, er det viktig både med tidlig kontakt og at helsepersonellet får svar på de spørsmålene de har.

Hva skal du si når du ringer 1-1-3?

  • Hva du heter.
  • Hvor du ringer fra.
  • Telefonnummer du ringer fra.
  • Beskriv situasjonen og symptomer.

Hvor du befinner deg er veldig viktig informasjon for AMK-sentralen. Det kan i noen tilfeller være vanskelig å beskrive dersom du er på et fremmed sted. Er dere på tur i skogen, på langtur med bilen, i en annen by eller et sted der dere ikke kjenner adressen eller omgivelsene kan livsviktig tid gå tapt fordi AMK-sentralen sliter med å spore dere opp. Derfor oppfordrer vi alle til å laste ned en potensielt livreddende app fra Norsk Luftambulanse. Appen Hjelp 113 sender din nøyaktige GPS-posisjon til AMK-sentralen mens nødsamtalen pågår. Du trenger ikke forklare hvor du er, og dere kan raskt konsentrere samtalen om tilstanden til den forulykkede. Last ned appen til din telefon nå, og bli kjent med den. Ved å klikke på Hjelp 113 kommer du til Norsk Luftambulanse sine nettsider der du finner utfyllende informasjon og lenker til nedlastning.

Du kan trygt laste ned denne nyttige appen.

Når skal vi ringe 1-1-3?

Dersom du tror at en sykdom eller skade er alvorlig bør du alltid ringe 1-1-3. Ofte kan det være vanskelig for oss å bedømme i hvilken grad tilstanden er alvorlig eller ikke. Vi vil helst ikke ringe nødnummeret i utide og de fleste av oss vil helst ikke være til bry. Derfor venter vi kanskje litt for lenge med å ringe, og noen ganger lar vi være å ringe når vi burde ringt. Det er viktig å tenke på at det kan bli mye mer bry om du ringer for seint, eller om du ikke ringer i det hele tatt. Dersom du er usikker, ring heller en gang for mye enn en gang for lite.

Ved ulykker, alvorlig sykdom eller andre alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du kontakte medisinsk nødnummer 1-1-3. Har du eller noen rundt deg ett av disse symptomene skal du alltid ringe 1-1-3:

  • Nedsatt bevissthet eller bevisstløshet.
  • Nyoppståtte språkforstyrrelser – finner ikke ord eller utydelig tale.
  • Plutselig og uforklarlig ustøhet.
  • Brystsmerter i mer enn fem minutter.
  • Uventet ubehag i brystet – generell uvelhet og kvalme.
  • Hvis bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.

Medisinsk nødnummer 1-1-3 er åpen døgnet rundt. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite!

Similar Posts